Tjänster

 


INFORMATION OM TEST
INFORMATION OM INTERVJU

HELT REKRYTERINGSUPPDRAG

 • Genomgång av kravspecifikation, utformning av annons och förslag om vilka kanaler som bör användas för att attrahera rätt sökande.
 • Administration av ansökningar. Kontaktperson vid frågor.
 • Gallring, testning, intervjuer och referenstagning.
 • Muntlig och skriftlig utvärdering med rekommendationer.
 • Uppföljning efter 6 månader.

Garanti: 8 månader från anställningsdatum.

 

 

 

 

UTVÄRDERING AV SLUTKANDIDATER

 • Genomgång av kravspecifikation samt ansökan med CV.
 • Test och intervju.
 • Muntlig och skriftlig utvärdering med rekommendationer.

Du kan även få hjälp med referenstagning.

Kontakta oss


 


FÖRMEDLING AV KVALIFICERAD KANDIDAT

 • Genom egen kandidatbas alternativt via search.

I den egna kandidatbasen finns endast personer som har kvalificerat sig genom test, intervju och referenstagning.

  

PERSONALUTVECKLING

 • I samband med omorganisation, befordran, utvecklingssamtal, utbildning, gruppsammansättning mm.

Test och intervjuer genomförs i syfte att få en klarare bild över potentialen och vad som behöver förstärkas hos befintlig personal. 

LICENS

 • För er som väljer att hantera hela anställningsprocessen in-house.

Utbildning och tillgång till online baserat rekryteringssystem av mycket hög kvalitet. Systemet är extremt användarvänligt och används med fördel även för utvärdering av befintlig personal i samband med omorganisering, utbildning, utvecklingssamtal mm.

Ni kan ha er egen företagsdesign som login, vilket innebär att all korrespondens från webb-sajten har er företagsutformning. Från er webb-sajt kan ni sedan skapa separata projekt för varje anställning ni ska tillsätta.
Med hjälp av ett integrerat administrativt verktyg kan ni hantera mängder av ansökningar på kort tid.

 

 

FÖRETAGSANALYS

 • Ett enkelt och effektivt verktyg som inriktar sig på vad man behöver göra för att öka effektiviteten i företaget.

Analysen kan utföras på hela ledningsgruppen där man tittar på vilka områden ni är överens om samt de områden där de största avvikelserna finns mellan medlemmarna i din ledningsgrupp.
Den bidrar till att belysa de eventuella brister som kan förhindra den verkliga framgången för en organisation.

 

 
INTERSPEEDIA

 • Skaffa ert egna verktyg för att hantera hela administrationen kring rekryteringsprocessen.

Varje sökande får svar snabbt och professionellt samtidigt som ni har full kontroll över varje steg. Allt finns sedan dokumenterat.