Med hjälp av testet kan vi se hur personligheten kommer att påverka utförandet av arbetet och samarbetet i ert företag.

Exempel på frågor du förmodligen skulle vilja ha svaren på:

 • Hur motiverad är personen?
 • Kan personen producera resultat?
 • Hur snabbt löser personen sina arbetsuppgifter och problem?
 • Är han/hon energisk eller kanske snarare lite bekväm?
 • Hur självgående är han/hon resp. hur mycket stöd och styrning kommer att krävas?
 • Hur möter personen förändringar och nya situationer?
 • Hur pålitlig, lojal och ansvarsfull är personen?
 • Hur smidigt kommer samarbetet med mig/annan personal att fungera?
 • Är det en humörmänniska som ibland fungerar bra och ibland dåligt?
 • Hur stor är risken att det inte leder till ett långsiktigt engagemang?
 • Är det här en person som redan ”kan allt”, vilket gör det svårt att utbilda internt.
 • Vilka frågor bör jag ställa om just den här personen när jag tar referenser?
Tillbaka