Under intervjun lägger vi stor vikt vid motivation och produktivitet. Den viktigaste aspekten vid anställning är om den sökande kommer att kunna producera/leverera önskade resultat.

Säkraste förutsägelsen angående framtida resultat och trender är att titta på tidigare resultat och trender.
Testet gås igenom med den sökande.
För övrigt ställs kompletterande intervjufrågor som är relevanta till tjänsten.

Tillbaka