Helrekryteringsuppdrag

Helrekryteringsuppdrag är en kärntjänst som Comline Rekrytering erbjuder för att hjälpa företag att hitta och anställa de mest kvalificerade och lämpliga kandidaterna för bl a ledande positioner. Detta är en process som innefattar en noggrann och strategisk metodik för att säkerställa att rekryteringen är framgångsrik och ligger i linje med företagets övergripande strategiska mål.

Vår helrekryteringsprocess består av dessa steg:

Uppstart:

Initialt har vi ett uppstartsmöte med dig för att klargöra vilka kompetenser och egenskaper som krävs för den lediga positionen och hur den passar in i din organisation. Genomgång av tidsplan och återkopplingsintervall.

Kravprofil:

Vi skapar en detaljerad kravprofil som fungerar som en vägledning för hela rekryteringsprocessen. Profilen innehåller de specifika kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper som kommer att fokuseras på när vi identifierar kandidater.

Annonsering på noggrant utvalda plattformar:

Här drar vi nytta av vårt nätverk och väljer de mest lämpliga plattformarna för att nå rätt typ av kandidater. Det innebär att vi inte bara når en bred målgrupp utan också att vi når rätt målgrupp, bl a via riktad annonsering. Vi erbjuder upphandling av media med våra förmånliga avtalspriser.

Första urval, produktivitetskontroll och personlighetstest:

Vi använder beprövade metoder och verktyg för att göra en första urvalsprocess och bedöma kandidaternas kompetens, motivation, produktivitet och personliga profil för tjänsten.

Djupgående intervjuer med kvalificerade kandidater:

Vi intervjuar utvalda kandidater för att få en helhetsbild om motivationsnivå/karriärmål, förväntad lönenivå, tidigare resultat och personlighet.

Dags att presentera kandidater:

Du blir presenterad de mest intressanta slutkandidaterna, muntligen såväl som via en skriftlig rapport med rekommendationer.

Referenstagning och bakgrundskontroll:

Den kandidat-/de kandidater du vill gå vidare med, genomför vi omfattande referenskontroller på, för att bekräfta tidigare resultat, motivationsnivå och hur de har fungerat i externa och interna samarbeten.

Anställningserbjudande:

Du får stöd i form av bollplank genom hela anställningsprocessen, inför förhandling av villkor och anställningsavtal.

Uppföljning:

Vi stannar inte när anställningen är klar, utan gör en uppföljning för att säkerställa en smidig integration och förväntad prestation av den nya medarbetaren.

Helrekryteringsuppdrag är mer än bara att fylla en vakant position; det handlar om att hitta rätt person som kommer att påverka organisationen positivt på lång sikt. Comline Rekrytering har mer än två decenniers erfarenhet och en beprövad metodik för att göra detta möjligt, vilket innebär att du har en trygg partner som hjälper dig att rekrytera rätt medarbetare från början.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Wordpress hemsida skapad av Interwebsite webbyrå