Search

”Search” är en tjänst som är utformad för att hjälpa företag att hitta de mest kvalificerade och lämpliga kandidaterna för sina lediga tjänster. Den bygger på noggrannhet, branscherfarenhet och en förståelse för ditt företags specifika behov.

Vår "Search"-process:

Kravavstämning:

Allt börjar med en noggrann kravavstämning. Vi identifierar de specifika kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper som är avgörande för att lyckas i den lediga positionen.

Sökning och identifiering:

Via eget nätverk och branschkontakter börjar vi aktivt söka och identifiera potentiella kandidater. Vi använder både traditionella och moderna metoder för att hitta de mest lovande individerna.

Första urval:

Vi utför en noggrann screening och första urvalsprocess för att identifiera kandidater som uppfyller de specificerade kraven. Här ingår även produktivitetskontroll samt personlighetsanalys.

Djupgående intervjuer:

Kandidater som går vidare efter det första urvalet, genomgår djupgående intervjuer. Vi tittar på deras kompetenser, produktivitet, motivation och personliga egenskaper för att bedöma om de är en lämplig matchning.

Presentation av kandidater:

Efter att ha utfört en grundlig utvärdering av kandidaterna, presenterar vi de mest kvalificerade individerna för dig.

Referenstagning och bakgrundskontroller:

Innan ett slutgiltigt beslut tas, görs en omfattande referenskontroll för att säkerställa och bekräfta tidigare resultat och hur de har fungerat i det interna samarbetet.

Anställningsprocess:

Vi hjälper dig genom hela anställningsprocessen och som stöd i form av bollplank inför förhandling av villkor och anställningsavtal.

Comline Rekryterings ”Search”-tjänst är idealisk för företag som har brådskande rekryteringsbehov och-/eller som behöver säkerställa att de hittar de mest kompetenta individerna på marknaden.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Wordpress hemsida skapad av Interwebsite webbyrå